Konference, semináře

XXI. mezinárodní sympozium SANACE 2011

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK) pořádá ve dnech 19.–20. května 2011 v Rotundě na brněnském výstavišti 21. ročník mezinárodního sympozia Sanace. Slavnostní zahájení spojené s předáním významných oborových ocenění je na programu již v předvečer akce, 18. května 2011. 
Mezi tato ocenění patří udělení titulu Významná osobnost v oboru sanací betonových konstrukcí, ceny Sanační dílo roku 2010Sanační materiál roku 2010 a ocenění vynikajících diplomových prací studentů vysokých škol.
Jednotlivé tematické bloky pokrývají celou problematiku sanací veškerých betonových konstrukcí. Každoročně je vybráno nosné, aktuální téma sympozia, kterému je věnován větší časový prostor – letos je vyjádřeno podtitulem Sanace betonových konstrukcí – úsporná cesta k budování a údržbě infrastruktury.
 
Tematické bloky a okruhy
* Stavební průzkum, diagnostika, projektování, monitoring,
* Sanace a zesilování betonových konstrukcí – metody – technologické postupy – příklady,
* Statická spolehlivost objektů a aplikace principů trvale udržitelného rozvoje,
* Vady a poruchy betonových konstrukcí, kvalita a trvanlivost sanací,
* Technické, ekonomické, legislativní a ekologické aspekty sanací betonových konstrukcí,
* Pokročilé materiály a technologie pro sanace betonu.
 
Kontakt
SB KONZULT – Ing. Hana Némethová
Sirotkova 3134/54a, 616 00 Brno
Tel.: 541 421 188, 602 737 657
Fax: 541 421 180
E-mail: ssbk@sky.cz
www.sanace-ssbk.cz
mi