Konference, semináře

Workshop Zdravé budovy

Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., pořádá ve dnech 2.–4. 6. 2020 v hotelu Antoň v Telči 23. ročník mezinárodní konference ICBMPT – Stavební materiály, výrobky a technologie. Součástí programu bude 3. 6. také workshop Zdravé budovy.  

Tematické okruhy workshopu:
● Biodeteriogeny (plísně, řasy, mikrobi) v prostředí budov a jejich zdravotní rizika
● Azbest v prostředí budov a jeho zdravotní rizika
● Radiologická problematika (radon, radionuklidy) v prostředí budov a jejich zdravotní rizika
● Organické látky v prostředí budov

Hlavním cílem je koncentrovat a předávat nejnovější poznatky v oblasti zdravých budov, tedy budov, které nebudou naše zdraví ohrožovat, ale budou ho pokud možno naopak posilovat. Workshop je určen pro odbornou veřejnost a pracovníky veřejné správy odpovědné za zdravé životní podmínky v oblasti bydlení. Je zaměřen na stavební požadavky budov, jejich správný provoz, staré ekologické zátěže, specifické podmínky lokalit apod. Odborným garantem semináře je Ing. Pavel Buchta.

Zájemci o účast se mohou předběžně hlásit na e-mail vrskova@vustah.cz. Podrobnější informace včetně programu a závazné přihlášky budou k dispozici koncem března. Pro přihlášené účastníky konference je workshop zdarma.

mi s využitím podkladů pořadatele