Konference, semináře

Workshop NANOLITH – Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. – Centrum Excelence Telč a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci s Územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Telči pořádají v úterý 14. října 2014 v Lannerově domě (Hradecká 6, Telč, sídlo Národního památkového ústavu v Telči) workshop Vápenné nanomateriály a jejich uplatnění při konzervaci památek z litavských vápenců.

Workshop je součástí projektu NANOLITH – Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců, jehož realizátorem je Centrum excelence Telč je spolu s dalšími partnery – Univerzitou Pardubice, Fakultou restaurování a Univerzitou užitého umění ve Vídni, Institutem pro umění a technologie.

Výzkumný projekt je zaměřen na testování a zavedení nových technologií pro dlouhodobě udržitelnou konzervaci historických kamenných památek, zhotovených z regionálních litavských vápenců, s využitím nových typů konsolidantů na bázi nanosuspenzí hydroxidu vápenatého. Konsolidanty na bázi esterů kyseliny křemičité, které se ke konzervaci těchto hornin v současné době využívají, nevyhovují všem požadavkům na kompatibilní a opakovatelnou péči o kamenné historické objekty z vápenatých hornin. Cílem projektu je hledat pro tyto případy odpovídající řešení.  

Účast na workshopu je bezplatná, program najdete zde, přihlásit se můžete do 8. 10. prostřednictvím formuláře zde.

Více informací najdete na www.nanolithproject.eu.

mi podle podkladů pořadatele