Konference, semináře

Workshop Euroinžinieri na Slovensku

Svaz slovenských vědeckotechnických společností, Slovenský národní komitét FEANI a Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu SR zvou na workshop Euroinžinieri na Slovensku, který se koná 9. listopadu 2012 v areálu bratislavské Incheby (Viedenská cesta 3–7).
 Cílem akce je informovat odbornou technickou veřejnost o možnostech, podmínkách a výhodách diplomu evropského inženýra – EUR ING –, evropského certifikátu, kterým FEANI, celoevropská inženýrská organizace uznává úroveň absolventů slovenských technických univerzit za kompatibilní s evropskou úrovní. V SR certifikát EUR ING navrhuje a předává Svaz slovenských vědeckotechnických společcností, jehož prostřednictvím má SR zastoupení ve FEANI. Akce je určena absolventům technických univerzit SR s praxí, odborníkům, pracujícim v rámci evropského prostoru, zástupcům firem a organizací, kterým titul EUR ING může přinést zvýšení prestiže osoby, firmy a růst společenského a odborného kreditu.
 
Z programu
● ZSVTS a FEANI – prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., predseda SNKF,
● FEANI, Európsky inžinier – doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. , predseda SMKF,
● Podmienky získania certifikátu EUR ING – Ing. Robert Brežný, PhD., generálny tajomník SNKF,
● Ako mi pomohol titul EUR ING v mojej kariére… – držitelé certifikátu EUR ING.
 
Na workshop se můžete přihlásit e-mailem na adresu zsvts@zsvts.sk nebo telefonicky na čísle +421 250 207 649 nejpozději do 5. listopadu 2012.
Podrobnosti najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele