Konference, semináře

Výzva k zaslání příspěvků na konferenci Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti

VIII. ročník konference Regenerace bytového fondu přináší některé změny, týkající se rozšíření tematického zaměření, a tedy i programu. Oficiální název konference zní nově REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI. Zaměří se tudíž nejen na bytové domy, ale také na stavby občanské vybavenosti (veřejné budovy).
Program se pak soustředí jak na problematiku rekonstrukcí, tak na novou výstavbu obytných budov a staveb občanské vybavenosti. Beze změny zůstává místo konání, tedy kongresové centrum Aldis Hradec Králové, i zapojení předních odborníků do přípravy konference. Odborným garantem je Ing. Petr Kučera, CSc., technický ředitel Centra stavebního inženýrství.
Organizátoři vyzývají odbornou veřejnost ke spolupráci na přípravě programu konference, zvláště k zaslání anotací příspěvků korespondujících s tematickými okruhy letošního ročníku. Do 5. září se přijímají přihlášky příspěvků a objednávky partnerských programů prezentací. Program konference bude sestaven po zasedání přípravného výboru, které se uskuteční 11. září 2012. Samotná konference proběhne 13.–14. listopadu 2012.
Vyhlášené tematické okruhy:
● Zajištění nízkoenergetického standardu při opravách a rekonstrukcích objektů,
● Naplnění požadavků evropské legislativy v oblasti energetických úspor,
● Specifika rekonstrukcí veřejných budov a staveb občanské vybavenosti,
● Specifika rekonstrukcí památkově chráněných a historických staveb,
● Pasivní domy a domy s téměř nulovou potřebou energie v oblasti bytové výstavby a veřejných budov,
● Optimalizace tepelně-technických vlastností obvodových plášťů s přihlédnutím k jejich výrobní a provozní energetické náročnosti,
● Výzkum a vývoj v dané oblasti,
● Legislativní vývoj, dotační tituly a možnosti financování.
 
Více informací včetně důležitých termínů a možnosti prezentace získáte v PDF-pozvánce zde, na www.regeneracebytovehofondu.cz nebo na telefonním čísle organizačního garanta Miroslava Bezoušky: +420 724 915 231.
wd