Konference, semináře

Výzva k přihlášení příspěvků a firemních prezentací na konferenci Lehké obvodové pláště, fasády a střechy

Společnost Stavokonzult (pořadatel vyhlášeného odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí s pravidelnou účastí více než 500 účastníků) pořádá ve dnech 13.–14. 3. 2012 první ročník konference Lehké obvodové pláště, fasády a střechy (LOPFAS). Místem konání je Konferenční centrum Aldis v Hradci Králové.
Odbornými garanty jsou TZÚS Praha, s. p., a Výzkumný ústav pozemních staveb – certifikační společnost, s. r. o., Praha.
 
Témata:
1. Systémy – používané materiály
2. Povrchová úprava
3. Sklo
4. Osazení výplně
5. Spárová průvzdušnost a vodotěsnost
6. Tepelná technika
7. Akustika
8. Bezpečnost a ochrana zdraví
9. Požární bezpečnost
10. Konstrukční zásady
11. Technologie na výrobu
12. Stínicí technika ve stavebnictví
 
Myšlenka uspořádat tuto konferenci vzešla z požadavku stavebních i výrobních firem z oblasti lehkých obvodových plášťů, účastnících se semináře Otvorové výplně. Organizátor chce dát příležitost nejen firmám, ale i jednotlivcům v oboru fasád, střech či lehkých obvodových plášťů, kteří jsou pro větší vzdělanost veřejnosti v tomto oboru a chtějí prezentovat své poznatky či poukázat na chyby. Důraz přednášek bude zaměřen na praktické poznatky z realizací a projektové přípravy staveb.
ANOTACI K PŘEDNÁŠKÁM JE TŘEBA PODAT DO 20. 1. 2012! Formulář najdete na www.stavokonzult.cz v záložce Anotace a je třeba ho zaslat na e-mail: michaela.sixtova@stavokonzult.cz (poštou už to asi nestihnete).
Přihláška na konferenci LOPFAS je pak ke stažení taktéž na www.stavokonzult.cz. Můžete ji zaslat e-mailem na michaela.sixtova@stavokonzult.cz nebo faxem na číslo 475 602 094 nebo poštou na adresu pořadatele akce:
Michaela Sixtová
organizační garant
Stavokonzult
Plynárenská 45
400 10 Ústí nad Labem
 
Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s hodnotou 2 body.
Každý účastník konference LOPFAS obdrží zdarma Manuál energeticky úsporné architektury. Více informací naleznete na www.stavokonzult.cz, informační leták ve formátu PDF je ZDE.
wd