Konference, semináře

Využijte poslední možnost k přihlášení na konferenci Defekty budov 2012

Již počtvrté se ve dnech 12. a 13. prosince 2012 v Českých Budějovicích sejde odborná veřejnost na mezinárodní vědecké konferenci Defekty budov. Konferenci pořádá Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, katedra stavebnictví ve spolupráci s Expertní a znaleckou kanceláří KUTNAR. Stejně jako v minulých ročnících je odborným garantem konference doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.
Konference Defekty budovOproti minulým ročníkům došlo k několika změnám. Hlavním mediálním partnerem konference se stal časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu a portály iMaterialy.cz, tzb-info a izolace.cz. Konference je dvoudenní, rozdělená do čtyř bloků.
– Defekty šikmých střech, vestaveb a nástaveb,
– Defekty spodní stavby,
– Defekty obvodových plášťů, balkonů a lodžií,
– Defekty plochých střech.
 
Cílovou skupinou jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také studenti, kteří mají možnost prezentovat výsledky svých odborných prací. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština, angličtina a ruština. Ke konferenci bude vydán tištěný sborník. Bude také vydán sborník na CD-nosiči, který bude obsahovat recenzované příspěvky.
Součástí konference bude také diskuse k nově přijatým a rozpracovaným normám zabývajícím se střechami a hydroizolacemi staveb. S touto tematikou vystoupí Ing. Káně z TNK 65. Problematikou nesprávné obnovy ploché střechy panelového domu se bude věnovat prof. Ing. Jozef Oláh, Ph.D., z TU v Bratislavě. Problematice postupných stavebních úprav v panelových bytových domech se bude věnovat Ing. Radim Smolka, Ing. Lenka Mizerová a Ing. Tomáš Petříček z VUT FAST v Brně. Nekompatibilitu mezi krytinou na bázi PVC a izolací z EPS nám přiblíží Ing. Šutliak z TU v Bratislavě. Seznámení se základními normami a zákonnými předpisy, jimiž se řídí zpracování kotevních plánů, provede Ing. Aleš Oškera. K problematice spodní stavby bude hovořit Ing. Marek Novotný, Ph.D. Ověření spolehlivosti mechanických sanačních metod přiblíží příspěvek Ing. Lenky Mizerové a Ing. Radima Smolky. Nové poznatky v problematice vlivu spárové netěsnosti a konstrukce spojů v tepelné izolaci na tepelné ztráty přiblíží Ing. Luděk Kovář. Poruchami a hodnocením hydroizolací v realizační praxi se bude zabývat Ing. Jaroslav Synek ze společnosti Metrostav. Co s nepřevzatou vadou se dovíme od Ing. Záviše Bozděcha. K problematice hydroizolace teras se vyjádří Ing. Daniel Sedláček ze společnosti LS Systém CZ. Na střechy se podíváme s Josefem Krupkou. Problematiku související s tepelnou technikou přiblíží Ing. Roman Šubrt z Energy Consulting, o. s. Vznik trhlin na obvodovém plášti v úrovni stropů přiblíží Ing. Ivo Petrášek z firmy Wienerberger. Se svými příspěvky také vystoupí doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., a o bohaté zkušenosti z praxe se podělí Ing. Alena Hynková, CSc.
Účast na konferenci dále přislíbili doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z ČVUT Praha, Ing. Ivan Misar, Ph.D., ze společnosti A.W.A.L., soudní znalec Ing. Antonín Parys , Ing. Pavel Matoušek ze společnosti Rockwool a Ing. Jaroslav Štok ze společnosti SFS-intec.
Účastníci konference se také budou moci např. seznámit s praktickými zkušenostmi se zateplováním v Lotyšsku. V jednání je také účast dalších odborníků z vysokých škol a stavební praxe. Novinkou je také, že letošní konference by měla proběhnout v nových prostorách v areálu školy.
Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách školyhttp://www.vstecb.cz/Konference-195.htm.
Zájemci o vystoupení na konferenci mohou zaslat anotaci příspěvku na e-mail: defektybudov@email.czZájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit přes e-mail: defektybudov@email.cz.
tisková zpráva