Konference, semináře

Vypsán další termín kurzu Reklamace a spory ve stavebnictví

V důsledku velkého zajmu o kurz Reklamace a spory ve stavebnictví po změně občanského zákoníku od 1. 1. 2014 připravil Betonconsult tento kurz v dalším termínu, a to 12. 12. 2013. Místem konání je Konferenční centrum VŠCHT, Chemická 952, Praha 4-Kunratice. Začátek v 9 h.
Kurz je zaměřen na problematiku řešení sporů a reklamací ve stavebnictví. Budou prezentovány zkušenosti z řešených případů. Od 1. 1. 2014 začne platit nový občanský zákoník a bude zrušen obchodní zákoník. To bude mít zásadní dopad na vztahy mezi smluvními subjekty, včetně odpovědnosti za vady. Nová právní úprava bude porovnána se stávající. Hovořit se bude rovněž o úloze znalce ve sporu, zákonných požadavcích na znalecký posudek, přínosech posudku pro řešení sporů a příkladech řešených sporů a jejich průběhu.
 
Přednášející:
• JUDr. David Uhlíř – Odpovědnost za vady díla;
• Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. – Úloha znalce ve sporu
 
Přihlášku můžete zaslat faxem na č. +420 244 401 879, e-mailem na adresu: kurzy@betonconsult.cz nebo poštou na adresu Betonconsult, s. r. o., V Rovinách 123, 140 00 Praha 4.
On-line přihlášku najdete na webu organizátora zde. Další podrobnosti získáte v letáku ZDE.

wd