Konference, semináře

Vodíková konference H2 HEATING 2024

Vodík jako řešení pro soběstačnost a udržitelnost v oblasti energetiky budov
2. ročník vodíkové konference H2 HEATING proběhne 30. 5. 2024 ve WELLNESS HOTEL STEP v Praze.

Konference je zaměřena na využití vodíku jako hlavního nebo doplňkového energonositele pro energetiku budov.
Cílem konference je detailně představit celý proces výroby, skladování a spotřeby vodíku pro dosažení úplné nebo částečné soběstačnosti jak jednotlivých budov (rodinných a bytových domů), tak i urbanistických celků (developerských projektů, uzavřených obytných lokalit, obcí, městských částí a podobně).   
Součástí bude nastínění možných variant řešení, a to jak uzavřených systémů (včetně komunitních) zcela nezávislých na centrálních zdrojích energie, tak i systémů otevřených, kde vodík může být využit jako doplňkový zdroj, záložní medium nebo ve směsi se zemním plynem. Zejména u uzavřených systémů bude kladen důraz na udržitelnost, tedy ekologičnost celého výrobního a spotřebního cyklu.
Nebude opomenuta ani ekonomická stránka návrhu soustavy, a to primárně z hlediska minimalizace provozních nákladů i při omezených nákladech investičních.
Samozřejmostí budou bloky informací ze světa, a to jak v oblasti evropské a světové legislativy, tak zejména informace o probíhajících vodíkových projektech v evropské unii i mimo ní.
Program konference H2HEATING si klade za cíl poskytnout ucelené informace nejen pro majitele stávajících objektů, ale i pro místní samosprávu, projektanty, architekty, energetické specialisty a developery stavebních projektů.
Nedílným prvkem konference H2 HEATING je i navázání spolupráce, protože výzkum a vývoj ve všech zemích je většinou v počátcích a bude pokračovat dle vývoje celkové energetické situace. Proto je součástí konference i prosté setkání s odborníky v oblasti vodíku pro obecné navázání spolupráce.

Konference se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka.
Za podpory HYDROGEN Group: APOKS, z.s., Český plynárenský svaz, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Česká vodíková technologická plaforma (HYTEP)

PROGRAM – k nahlédnutí ZDE

Za aktivní účasti:
Ing. Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie – MPO; doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze; Ing. Michal Čejka, Centrum pasivního domu; Ing. Lukáš Minařík, ministerský rada – Ministerstvo životního prostředí; Ing. Dan Jiránek, Svazu měst a obcí ČR; Mgr. Leo Steiner, vrchní ředitel sekce evropských a národních programů Ministerstvo pro místní rozvoj; Ing. Josef Kotrba, generální ředitel Český plynárenský svaz; Jiří Červinka, vodíkový koordinátor pro Karlovarský kraj; Ing. František Humhal, GasNet; Ing. Valtr Sodomka st., APOKS, z.s. – Hydrogen group;Tomáš Lev, NET4GAS, s.r.o.; Radovan ILLITH, SPP – distribúcia, a.s.; Ing. Martin Weiss, Český plynárenský svaz; Ivo Jirovský, GasNet; Josef Lexa, DEVINN; Ing. Lukáš Polák Ph.D. – ÚJV Řež; Šárka Waisová, Česká vodíková technologická platforma (HYTEP); Daniel Mašlár, starosta města Hranice; Ing. Pavel Čermák, starosta obce Kamenice; Václav Ochotný, SOLAR GLOBAL a.s.; Vladimír Matolín, LEANCAT; Jan Valha, Valcon International s.r.o.; Veronika Buková, APOKS z.s. a další…

Podle podkladů pořadatele