Konference, semináře

Velká novela stavebního zákona a její dopad pro osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě

Sekurkon nabízí další termíny semináře Velká novela stavebního zákona a její dopad pro osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě, a to 12. března a 3. dubna 2013. Seminář se koná v hotelu Slavia (Solniční 15/17, Brno).
Seminář je zaměřen na představení změn v procesu výstavby, které přinesla novela stavebního zákona provedená zákonem č. 350/2012 s účinností od 1. 1. 2013. Hlavní důraz bude poukázán na změny v právech a povinnostech osob vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě (osoba projektanta, stavbyvedoucího, stavební dozor), změny v realizaci stavebních záměrů (územní řízení, povolování staveb, realizace staveb prostřednictvím certifikátu), změny v náležitostech PD, změny v oblasti správního trestání a další vybrané otázky stavebního práva.
Účastíci obdrží publikaci ÚZ 922 (Sagit) Stavební zákon 2013.
Podrobnosti a přihlášku najdete zde (termín 12. 3.), resp. zde (termín 3. 4.).
mi podle podkladů pořadatele