Konference, semináře

Velká novela stavebního zákona a její dopad pro osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě

Ve středu 6. února 2013 pořádá Sekurkon v hotelu Slavia (Solniční 15/17, Brno) seminář Velká novela stavebního zákona a její dopad pro osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě.
 
Seminář je zaměřen na představení změn v procesu výstavby, které přinesla novela stavebního zákona provedená zákonem č. 350/2012 s účinností od 1. 1. 2013. Hlavní důraz bude poukázán na změny v právech a povinnostech osob vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě (osoba projektanta, stavbyvedoucího, stavební dozor), změny v realizaci stavebních záměrů (územní řízení, povolování staveb, realizace staveb prostřednictvím certifikátu), změny v náležitostech PD, změny v oblasti správního trestání a další vybrané otázky stavebního práva.
Účastíci obdrží publikaci ÚZ 922 (Sagit) Stavební zákon 2013.
Podrobnosti a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele