Konference, semináře

Urbanscapes Praha 2024

Dvoudenní konference na téma adaptace městské krajiny jako mezioborové téma
datum: 21. a 22.5. 2024
místo: Fakulta architektury ČVUT
anotace: Jak má vypadat příjemná a živá městská krajina? Jak ji adaptovat na klimatickou změnu?

Jak veřejný prostor uspořádat pro lidi, technickou a dopravní infrastrukturu, vodu, přírodní prvky a živočichy? Jak plánovat města inovativně a efektivně a nerezignovat na estetiku a harmonii? Jak podporovat ekosystémy, aby pomáhaly ony nám?

Konference Urbanscapes Praha 2024 je místem pro sdílení inovativních postupů a dobrých řešení.

Přijďte naslouchat a diskutovat, jak spojit své znalosti v multidisciplinární spolupráci pro budoucnost měst.

Konferenci Urbanscapes Praha 2024 pořádá ČAKA (Sekce SZKT) ve spolupráci s Ústavem krajinářské architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze a Oddělením environmentálních projektů, OCP MHMP. Konference je podpořena z rozpočtu Strategie Adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Partnery akce jsou Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a Ústav krajinářské architektury FA ČVUT

Programový výbor: Martin Fejfar, David Hora, Eva Jeníková, Martin Kloda, Laura Kopecká, Magdaléna Maceková, Markéta Pešičková, Jana Pyšková, Jan Richtr, Tomáš Sklenář, Josef Smutný, David Stránský, Květoslav Syrový, Zuzana Štemberová, Marek Zděradička. Spolupráce na přípravě konference: Yuliana Kostyunicheva.

Program najdete zde.