Konference, semináře

Technologie betonu

Dne 7. dubna 2009 se v pardubickém Domě
hudby uskuteční 8. ročník konference Technologie
betonu
. Pořadatelem je Česká betonářská společnost ČSSI.

Konání konference v Pardubicích dává dostatečný prostor
jak odborným příspěvkům, tak i neformálním setkáním odborníků,
mj. i na tradičním společenském večeru v hotelu
Labe.
Technologie betonu 2009 bude svou náplní už tradičně hlavně
reprezentativní průřezovou konferencí věnovanou nejnovějšímu vývoji
technologie betonu. Snahou vědeckého výboru konference bude
profilovat program přednášek podle aktuálně „nejživějších“ témat,
k nimž se budou také vztahovat úvodní přednášky vyzvaných
odborníků. Cílem pořadatelů je získat k účasti některou
z významných osobností technologie betonu ze zahraničí
a celkově připravit co nejzajímavější a co nejhodnotnější
program přednášek o moderní technologii betonu.
Konferenci opět doprovodí výstava výrobků a technologií
firem působících v oboru, pro které je v prostorách Domu
hudby připraveno dostatek prostoru a příjemné prostředí.
 
Tematické okruhy
* A – Novinky v technologii betonu
* B – Přírodní a recyklované kamenivo
* C – Nové druhy cementu, novinky v oboru přísad
a příměsí
* D – Beton s rozptýlenou výztuží
* E – Vysokohodnotný beton, speciální betony
* F – Problematika odolnosti betonu
* G – Zpracování, ukládání a hutnění betonu
* H – Ošetřování čerstvého betonu
* I – Pohledový a architektonický beton
* J – Evropská norma pro provádění betonových konstrukcí
* K – Bednění a skruže, formy a betonážní
vozíky
* L – Progresivní technologie výstavby betonových
konstrukcí
* M – Jakost, zkoušení a certifikace
 
Organizátor
ČBS Servis, s. r. o.
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel. 222 316 195, 222 316 173
Fax 222 311 261
Podrobné informace o konferenci najdete zde.
 
mi podle podkladů pořadatele