Konference, semináře

Technický dozor se zaměřením na pozemní stavitelství – on-line seminář

Společnost SEKURKON připravila na úterý 25. května další on-line seminář, tentokrát s tématem technického dozora stavebníka se zaměřením na pozemní stavby, který můžete bezpečně sledovat z práce či domova. Díky on-line prostředí nemá tento seminář omezenou kapacitu.

Cíl semináře:
Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci pozemních staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu.

Seminář je určen:
Pro pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Lektoři: JUDr. Petra Adámková, Ph.D., Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Program:
▪ Funkce TDS v procesu výstavby, přehled a dopad právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce.
▪ TDS ve vazbě na veřejné stavební právo (vybrané zákony a prováděcí předpisy, novelizace stavebního zákona, vliv nového stavebního zákona na činnost TDS), obecné požadavky na výstavbu, kontrolní činnost, dokumentace stavby (PD, stavební deník, připravované změny PD dle nového SZ).
▪ TDS ve vazbě na soukromé právo –příkazní smlouva, smlouva o dílo, vybrané problémy praxe – vady, záruky, reklamace, spolu odpovědnost za vady
▪ Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách.

Více informací a přihlášku najdete zde

podle podkladů pořadatele