Konference, semináře

Spory ve výstavbě – prevence a řešení

Společnoct Sekurkon pořádá ve středu 14. března 2012 od 9 hod. 8. běh semináře Spory ve výstavbě – prevence a řešení.

Cílem semináře je seznámit účastníky s podstatou i aktuální právní úpravou rozhodčího řízení v ČR i v zahraničí, s činností rozhodčích soudů a s postavením rozhodců. Rozhodčí řízení je nadějnou alternativou zdlouhavého soudního projednávání majetkových sporů v tuzemsku i v zahraničí. Podle zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů může rozhodčí řízení rozhodnout spor i během několika dnů.
Přihláška a prodrobné informace zde.
 
Termín: 14. března 2012, 9–16.30 hod.
Místo: SEKURKON, s. r. o., Rašínovo nábř. 26, Praha 2-Vyšehrad
Lektor: prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.
Hodnocení: ČKAIT – 1 bod, ČKA – 3 body
 
Kontakt
SEKURKON, s. r. o.
Rašínovo nábřeží 26/50, 128 00 Praha 2-Vyšehrad
Tel.: 224 916 473, 224 923 171, fax: 224 910 684
 
mi podle podkladů pořadatele