Konference, semináře

Školení Technologie betonu

Česká betonářská společnost ČSSI ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT pořádá školení zaměřená na technoologii betonu: v úterý 15. 5. 2018 Technologie betonu 1 – Základy moderní technologie betonu a ve středu 16. 5. 2018 Technologie betonu 2 – Složky a složení betonu + Zkoušení betonu s ukázkami v laboratoři. Obě školení se uskuteční v Praze v Kloknerově ústavu (Šolínova 7, Praha 6).

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) pořádá školení v rámci projektu profesního vzdělávání ČBS Akademie. Jako celek je cyklus školení připravován ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně. Pro jednotlivé dny školení se počítá i se spoluprací dalších partnerských organizací. Cyklus školení ČBS o technologii betonu vychází metodicky z rakouského vzdělávacího systému BETON Akademie na základě smlouvy uzavřené mezi ČBS a rakouskými partnery.

Svojí náplní obsáhne cyklus školení ČBS podstatnou část široké problematiky moderní technologie betonu, od průřezu základními poznatky o moderní technologii obyčejného betonu, přes zevrubné informace o složkách betonu používaných v současnosti až po pokročilé, speciální druhy betonů aplikované s výhodou ve specifických podmínkách.

Účastníci každého školení obdrží příslušný manuál ke školení (cca 180 stran A4) obsahující přednášený výklad s komentáři. Teoretický výklad lektorů i praktické ukázky budou omezeny tak, aby vznikl dostatečný prostor k diskuzi. Jednotlivé dny školení ČBS o technologii betonu budou zakončeny orientačním testem a jejich účastníci obdrží doklad o absolvování příslušného dne školení.

Podrobné informace a registrační formulář najdete na webu ČBS: TECHBET 1TECHBET 2

mi podle podkladů pořadatele