Konference, semináře

Školení Technologie betonu 2 – Složky a složení betonu

Česká betonářská společnost ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně pořádá dne 24. května 2017 v brněnském centru AdMaS 5. běh školení Technologie betonu 2: Složky a složení betonu. Školení je součástí ČBS Akademie a jeho součástí je zkoušením betonu s ukázkami v laboratoři. 

Program školení
1. Kamenivo do betonu – hlavní technologické vlastnosti, vlivy na složení betonu, navrhování křivek zrnitosti pro různé typy betonů, alkalickokřemičitá reakce kameniva v betonu.

2. Přísady do betonu a jejich vliv na konečné vlastnosti betonu (plastifikační přísady, provzdušňovací přísady, přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí cementu a přísady zpomalující tuhnutí cementu)

3. Příměsi do betonu a jejich vliv na konečné vlastnosti betonu (popílky, jemně mletá struska, vápenec, křemičité úlety, metakaolín), možnosti použití příměsí v betonu dle ČSN EN 206ČSN P 73 2404.

4. Základy navrhování receptur betonu – obyčejný beton, lehký a težký beton, samozhutnitelný beton, cementobetonové kryty vozovek, vodotěsné betony, směsi stmelené hydraulickými pojivy, podkladní vrstvy vozovek.

5. Zkoušení vlastností betonu

a) Zkoušení vlastností čerstvých betonů – konzistence, obsah vzduchu, objemová hmotnost, zkoušení samozhutnitelných betonů, reologie malt,

b) Zkoušení vlastností ztvrdlých betonů – pevnosti betonu: v tlaku, tahu za ohybu, pevnost v příčném tahu a v prostém tahu; deformace betonu: statický a dynamický modul pružnosti betonu, dotvarování, smršťování; trvanlivost betonu: vodonepropustnost, mrazuvzdornost, odolnost vůči chemickému působení, obrusnost, spacing factor).

6. Praktická ukázka zkoušek v laboratoři.

Počet účastníků je omezen na 30.

Podrobné informace a přihlášku najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele