Konference, semináře

Školení pro technický dozor stavebníka při zateplování budov

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na Školení pro technický dozor stavebníka při zateplování budov. Koná se 25. ledna 2012 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář se zaměří na aktuální informace k revizi požadavkové tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2, která má v blízké době vejít v platnost. Revize normy je zejména reakcí na různé vydané legislativní a normové dokumenty, například na směrnici Evropského parlamentu a Rady. Seminář reaguje na potřebu zajišťovat v praxi kvalitu provedení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) jako jedné ze základních technologií ke snižování energetické náročnosti budov.
Seminář určen pro stavební firmy, stavební inženýry a techniky, architekty, energetické auditory a experty, poradce, školy stavebního zaměření, znalce v oboru stavebnictví a širokou odbornou veřejnost v oblasti tepelné ochrany budov.

 
Lektoři:
Ing. Jiří Šála, CSc. – MODI, Praha
Ing. Pavel Svoboda, S-THERMA, Olomouc
 
Program:
9.15 První blok školení (Ing. Jiří Šála, CSc.; doplňuje Ing. Pavel Svoboda)
– Legislativní rámec a technické předpisy pro činnost TDS při zateplování s ETICS,
– Činnosti TDS při přípravě zateplování budov s ETICS,
– Přejímka projektové dokumentace a vytýkací řízení,
– Náležitosti smluvních vztahů se zhotovitelem,
– Příprava staveniště včetně skladování,
– Nejčastější vady a nedostatky při přípravě.
 
13.00 Druhý blok školení (Ing. Pavel Svoboda, doplňuje Ing. Jiří Šála, CSc.)
– Činnosti TDS při provádění zateplování budov s ETICS,
– Nejčastější vady a nedostatky při provádění,
– Kontrolní a zkušební plán pro provádění ETICS,
– Stavební deník,
– Projednávání upřesnění, rozporů a změn,
– Přejímky zakrývaných etap a kolaudace díla.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd