Konference, semináře

Školení pro stavbyvedoucí – nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách

STUDIO AXIS pořádá dne 17. 6. 2021 v Praze prezenční školení pro stavbyvedoucí zaměřené na vedení stavby dle stavebního zákona po velké novele, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, spolupráci stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem, bezpečnost a ochranu zdraví, dokumentaci BOZP, zásady bezpečnosti pro práce ve výškách a výkopech, kontrolu prací, atd.

Přednášející a obsah semináře:

Mjr. Ivana Nohová – specialistka na stavební právo:

▪ Vedení stavby dle stavebního zákona po velké novele

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. – Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví:

▪ Předávací a přejímací řízení, fakturace, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího
▪ Vedení stavebního deníku
▪ Spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem
▪ Bezpečnost a ochrana zdraví, rizika, hygienické předpisy, pracovní úrazy a jejich prevence, dokumentace BOZP
▪ Zásady bezpečnosti pro práce ve výškách, zajištění výkopů a stavebních jam, bezpečnost lešení
▪ Kontrola prací, příklady závad

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete na: www.studioaxis.cz

-red-