Konference, semináře

Školení pro stavbyvedoucí – nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá v úterý 13. 2. 2014 od 9 h Školení pro stavbyvedoucí – nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice.
Přednášející:
Mjr. Ivana Nohová, specialistka na stavební zákon:
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví
 
Obsah:
• Vedení stavby dle stavebního zákona;
• Předávací a přejímací řízení, fakturace, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího;
• Vedení stavebního deníku;
• Spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem;
• Bezpečnost a ochrana zdraví, rizika, hygienické předpisy, pracovní úrazy a jejich prevence, dokumentace BOZ;
• Zásady bezpečnosti pro práce ve výškách, zajištění výkopů a stavebních jam, bezpečnost lešení;
• Kontrola prací, příklady závad.
 
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a osvědčení o absolvování.
On-line přihlášku najdete zde.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
 

wd