Konference, semináře

Školení k Nařízení o dřevě

Česká lesnická společnost pořádá na přelomu listopadu a prosince ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (UZEI) sérii školení na téma nařízení Rady EU a Evropského parlamentu č. 995/2010, které nabylo účinnosti 3. 3. 2013 a přináší nové povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
Školení proběhnou téměř paralelně na 10 místech České republiky. Program bude všude stejný, proto si můžete vybrat to místo, které vám geograficky nejvíce vyhovuje. Lektory budou ti, kteří mají informace z „první ruky“ a kteří sami provádějí kontroly. Na školení se tak dozvíte v souhrnné podobě nejen jaký je aktuální stav této problematiky, ale i některé konkrétní poznatky z dosavadní praxe.
Jelikož téma je zcela nové a ne všechny procesy jsou ještě zcela usazené, budou školení sloužit i jako sběr zpětné vazby od těch, na které tato legislativa doléhá. Veškeré podněty a dotazy vzešlé na školeních budou předány UZEI a MZe a budou zohledňovány při tvorbě a úpravě konkrétních metodických pokynů. Na internetových stránkách pak zveřejníme přehled nejčastějších otázek a odpovědí na ně. Máte tak jedinečnou možnost zapojit se do procesu tvorby konkrétních pravidel!
Více informací včetně detailního programu školení s možností přihlašování najdete zde.

tisková zpráva, wd