Konference, semináře

Školení interních auditorů

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p., pořádá ve dnech 17.–20. 10. 2016 školení interních auditorů systému managementu hospodaření s energii, managementu kvality, environmentálního managementu a BOZP. Školení se konají v prostorách TZÚS Praha, Prosecká 811/76a, Praha 9-Prosek.

Termíny a zaměření školení
17. 10. 2016 Školení pro interní auditory systému managementu hospodaření s energií (EnMS) podle ČSN EN ISO 50001:2012
– požadavky normy podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 ve vztahu k auditování těchto požadavků,
– interní audit s využitím normy ISO 50002,
– záznamy interního auditu,
– používané právní předpisy a další požadavky;
18. 10. 2016 Školení pro interní auditory systému managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016
– představení normy ČSN EN ISO 14001:2016,
– požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 ve vztahu k auditování těchto požadavků,
– postupy a záznamy interního auditu,
– právní předpisy a další požadavky v oblasti životního prostředí.
19. 10. 2016 Školení pro interní auditory systému environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016
– představení normy ČSN EN ISO 9001:2016,
– požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 ve vztahu k auditování těchto požadavků,
– postupy a záznamy interního auditu,
– právní předpisy a další požadavky;
● 20. 10. 2016 Školení pro interní auditory systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle ČSN OHSAS 18001:2008ISO 45001:2016
– požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008 ve vztahu k auditování těchto požadavků,
– informace o nově připravované normě ISO 45001:2016, která nahradí normu OHSAS 18001,
– postupy interního auditu s využitím normy ČSN EN ISO 19011:2012,
– záznamy interního auditu,
– aktuální právní předpisy a další požadavky v oblasti BOZP a PO.

Podrobné informace a přihlašovací formuláře najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele