Konference, semináře

Školení a semináře Weber

Divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ organizuje již dvanáctým rokem odborná školení pro stavební veřejnost. Jsou určena zejména pro aplikační firmy, prodejce stavebnin nebo správce bytových domů. 
V rámci příprav na letošní stavební sezónu je již nachystána celá řada témat, např. představení řady výrobků šetrných k životnímu prostředí, informace k dotačním titulům nebo prezentace designových omítek.
Cílem těchto teoretických i praktických školení je zvýšení úrovně znalostí pracovníků, ppředání praktických zkušeností a představení moderních materiálů a trendů v oblasti stavebnictví.
 
Weber.realizační školení
Tato školení doporučujeme zejména realizačním firmám a prodejcům stavebnin. Hlavními body školení jsou novinky na stavebním trhu, novinky firmy Weber, doporučené postupy. Na závěr každého školení účastník obdrží certifikát o proškolení.
 
Weber.semináře pro bytové domy – SVJ a SBD
Tyto semináře doporučujeme všem těm, kteří se chtějí seznámit s komplexním řešením systémů pro rekonstrukce bytových domů a aplikačních postupů.
 
Weber.semináře pro odbornou veřejnost
Školení v rámci celoživotního vzdělávání určená technikům a inženýrům činným ve výstavbě, ale nejen jim. Všechny tyto semináře jsou ohodnoceny min. 1 b. v rámci ČKAIT a některá až 2 b. v rámci ČKA.
 
Školení probíhají ve školicích prostorách na střediscích Weber či v zákaznických centrech, případně je možné školení organizovat přímo u zákazníků.
Zájemci o školení a získání osvědčení Weber se mohou hlásit na www.weber-terranova.cz.
tisková zpráva