Konference, semináře

Semináře Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel

Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně pořádá sérii seminářů Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel. Uskuteční se 12. listopadu v Brně, 14. 11. v Ostravě a 22. listopadu v Liberci.

Odborný seminář je součástí projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel podporovaného Ministerstvem životního prostředí. Seminář poskytne ucelené základní informace o výstavbě zelených střech. Je určen pro představitele státní správy a samosprávy, architekty, projektanty staveb, stavební a zahradnické firmy, studenty. Seminář reaguje na vzrůstající zájem o zelené střechy a má přispět k tomu, aby se budování zelených střech stalo standardním, odpovědným řešením pro každou nově budovanou, případně i stávající budovu, pokud to její statické řešení umožní.

Termíny seminářů
● 12. listopadu 2019 – Brno, Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33,
● 14. listopadu 2019 – Ostrava, Radnice města Ostravy, Prokešovo nám. 8,
● 22. listopadu 2019 – Liberec Krajská vědecká knihovna, Rumjancevova 1362/1

Program semináře
● Funkce a působení zelených střech, druhy a typy zelených střech, požadavky na stavbu a projekt, nejčastější vady a chyby (přednášející Ing. Jitka Dostalová, předsedkyně Rady sekce zelených střech);
● Vegetační souvrství: definice, vlastnosti a požadavky na jednotlivé vrstvy (přednášející Ing. Jiří Mrtka, člen Rady sekce Zelené střechy);
● Výběr rostlin, výsadba a výsev, dokončovací péče (přednášející Ing. Petr Halama, předseda představenstva Svazu zakládání a údržby zeleně);
● Způsoby podpory výstavby zelených střech v ČR a zahraničí, zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu (přednášející Ing. Pavel Dostal, místopředseda mezinárodní organizace European Federation of Green Roof Associations – EFB);
● Zelená střecha roku – příklady úspěšně realizovaných zelených střech v ČR (přednášející Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně).

Další informace a registrační formuláře najdete na www.zelenestrechy.info, popř. získáte na info@szuz.cz nebo tel. 775 581 544.

mi s využitím podkladů pořadatele