Konference, semináře

Semináře Zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy připravila podzimní sérii seminářů, kde všem zájemcům erudovaně a přístupnou formou ukáže způsoby a možnosti, jak nejlépe veřejné zakázky na stavby zadávat. Semináře proběhnou v Brně (7. září), v Ostravě (6. 10.) a v Praze (10. 11.).

Od 1. října 2016 vstoupí v platnost novela zákona o veřejných zakázkách. Ta se týká i zadávání zakázek na stavby v nejširším slova smyslu – od komplexních i dílčích renovací až po novostavby. Legislativa EU v rámci směrnice EPBD II zavazuje Českou republiku k energeticky šetrné výstavbě: od roku 2020 se musí všechny budovy stavět s téměř nulovou spotřebou energie.

„Na seminářích poskytneme jejich účastníkům také informace o možnostech financování formou dotačních programů a energetických služeb, stejně jako příklady již úspěšně realizovaných projektů,“ uvádí Simona Kalvoda, výkonná ředitelka Rady. Na semináře, které se konají v rámci grantového programu Rady Build Upon, je vstup zdarma s nutností registrace předem.

V neposlední řadě bude na seminářích k dispozici příručka, kterou Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR připravila pro zadavatele veřejných zakázek na stavby. Ta může být velmi užitečná pro zástupce místních samospráv, pracovníky investičních, právních a stavebních odborů i zástupce příspěvkových organizací. „Příručka obsahuje detailní postupy procesu zadávání zakázek, které odpovídají jak požadavkům na kvalitu budovy, tak i nárokům na optimální provoz, trvanlivost a udržitelnost. Odpovídá i na častou otázku zadavatelů veřejných zakázek, proč nebývá vždy výhodné soutěžit pouze na nejnižší cenu – a jak zároveň dostát povinnosti veřejných zadavatelů, aby veřejné prostředky byly co nejhospodárněji využity,“ dodává Petr Zahradník, projektový manažer Rady.

Registrovat na semináře se můžete zde.

tisková zpráva, wd