Konference, semináře

Semináře NSC v lednu 2013

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborné semináře, které pořádá v měsíci lednu. Místem konání je Bauerova 10, 603 00 Brno, areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro. Začátek je vždy v 9 h.
Inteligentní budovy – 11. ledna 2013
Přednáší: Ing. Bohumír Garlík, CSc. – ČVUT
 
Cílová skupina: projektanti, architekti, autorizovaní inženýři a technici, správci budov, zaměstnanci facility managementu, elektroprojektanti, studenti SŠ a VŠ zajímající se o danou problematiku, široká odborná veřejnost.
Seminář se zaměřuje na inteligentní budovy a architekturu – úvod, definice – rozbor, rámcový koncept inteligentních budov, dvojí roli inteligence koncového uživatele, prostředí budov, koncept eko-domu (Eco Ideas House), úspornou stavbu, energetické úspory při výstavbě, materiálové úspory, integraci energií ve stavebnictví, koncept energeticky integrované budovy, systém energetických úspor – návrh konkrétních opatření přímo v rámci budovy a ve vztahu k přístrojům a zařízením, skleněné fasády, návrh budovy s maximálním ohledem na životní prostředí, prostředí budov, lidé a vliv elektromagnetických a elektrických polí, baubiologie, inteligentní elektroinstalace a automatizované systémy řízení budov (ASŘB).
 
Bližší informace a elektronická přihláška ZDE.
 
Zelené střechy a domy chráněné zemí – 15. ledna 2013
Přednášejí:
Ing. Jitka Dostalová – GreenVille service, s. r. o.
Helena Frkalová
 
Cílová skupina: architekti, projektanti, zahradní architekti, zahradníci, zaměstnanci realizačních firem, studenti SŠ a VŠ zabývající se danou problematikou, široká odborná veřejnost.
Seminář se věnuje problematice realizace a navrhování zelených střech. Jedná se o úsporné střechy, střešní zahrady, střešní parky, šikmé střechy, vegetační fasády. Seminář se dále zaměřuje na rozdíly extenzivní a intenzivní vegetace, výběr substrátů, skladby jednotlivých typů střech, drenáže, akumulaci srážkové vody a rovněž na příklady realizací zelených střech. Další část semináře je věnována problematice domů chráněných zemí, základnímu architektonickému řešení, stavebním materiálům a příkladům z praxe.
 
Bližší informace a elektronická přihláška ZDE.
 
Novela stavebního zákona 350/2012 Sb. – 22. ledna 2013
Přednášejí:
JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
JUDr. Eva Řehořková 
 
Cílová skupina: projektanti, architekti, stavební firmy, investoři, pracovníci stavebních úřadů, právníci, studenti a odborná veřejnost.
Cílem semináře je účastníky informovat o základních bodech novely stavebního zákona 350/2012 Sb. a také jaké přináší zjednodušení. Dále se seminář zaměří na vysvětlení nových pojmů, změny v úseku územního rozhodování (spojení územního souhlasu podle (§ 96a) se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva, kdy se nevyžaduje územní rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí, oznámení o zahájení územního řízení, postup při sloučení územního a stavebního řízení, atd.) V neposlední řadě se seminář bude věnovat realizaci staveb a zařízení (stavební povolení, realizace stavby na základě certifikátu autorizovaného inspektora, možnost změny stavby před jejím dokončením, odstranění stavby) atd.
 
Bližší informace a elektronická přihláška ZDE.
 
Vyvlastňovaní pozemků a staveb – 29. ledna 2013
Přednášejí:
Doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Mgr. Jakub Hanák
 
Cílová skupina: projektanti, architekti, zaměstnanci státní správy, investoři, realizátoři staveb, odborníci ve stavebnictví, studenti SŠ a VŠ.
Seminář je zaměřen na problematiku vyvlastňování pozemků a staveb v systému nástrojů sloužících k opatřování pozemků pro výstavbu (význam a funkce institutu vyvlastnění, podmínky vyvlastnění, průběh vyvlastňovacího řízení včetně přezkumu rozhodnutí o vyvlastnění soudem, náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva – zásady, způsob výpočtu a návrhy de lege ferenda ve světle vládního návrhu novely zákona o vyvlastnění).
 
Bližší informace a elektronická přihláška ZDE.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
tel.: 541 159 448, 725 076 209
 
wd