Konference, semináře

Semináře konané v rámci Dnů stavitelství a architektury

Místo konání: přednáškový sál v budově Stavebního centra, Bauerova
10, 603 00 Brno (mezi branami 9 a 10 brněnského výstaviště). Cena:
450 Kč vč. DPH (včetně občerstvení).

17. 10. 2008 (9–12 h)
Historické stavby brněnského výstaviště; Stavba
pavilonu P na brněnském výstavišti
Přednáší: Ing. arch. Zdeněk Müller, Ing. arch. Jaroslav
Dokoupil, ArchDesign, s. r. o.;
  
18. 10. 2008 (10–13 h)
Soudobé dopravní stavby Jihomoravského kraje –
Královopolské tunely
(Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského;
Průzkumné štoly Dobrovského – provoz štol po ukončení ražby)
Přednáší: Ing. Vlastimil Horák (Amberg Engeneering Brno, a.
s.).
Pro účastníky semináře bude připravena exkurze.
 

Přihlásit se je možné na webu www.stavebnicentrum.cz.