Konference, semináře

Seminář Zelené střechy

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborný seminář Zelené střechy. Seminář se koná 11. 8. 2011 od 9 h v NSC na adrese Bauerova 10/491, 603 00 Brno, areál BVV mezi branami 9 a 10, 1. patro.
Seminář se věnuje problematice realizace a navrhování zelených střech. Jedná se o úsporné střechy, střešní zahrady, střešní parky, retenční šikmé střechy, extenzivní, intenzivní vegetační fasády. Seminář se dále zaměřuje na výběr vegetace a substrátů, skladby jednotlivých typů střech, drenáže, akumulace srážkové vody a rovněž na příklady realizací zelených střech.
 

Odborný garant:

Ing. Jitka Dostalová, Optigreen CZ
 
Program:
9.00 BLOK I – Základní informace, výhody zelených střech, základní pojmy, typy zelených střech, systémová řešení, základy návrhu, charakteristika a požadavky na jednotlivé typy souvrství, drenážní kapacita zelených střech, retenční střecha;
10.50 BLOK II – Zavlažování + akumulace vody v drenážní vrstvě, šikmé a strmé střechy, zajištění bezpečnosti práce, produkty, materiály, doplňkové prvky;    
13.00 BLOK III – Typy substrátů, logistika, ztráty při foukání, sedání, vegetace a údržba zelených střech, SolarGrünDach – kombinace zelené střechy a fotovoltaiky, vegetační fasády, Hydroizolace pro zelené střechy.
 
Elektronická přihláška ZDE.
 
Doporučená literatura:
Minke, G.: Zelené střechy, plánování realizace, HEL, 2001.
Čermáková, B. – Mužíková, R.: Ozeleněné střechy, Grada Publishing, 2009.
Hanzalová, L. – Šilarová, Š.: Ploché střechy, IC ČKAIT, 2005.
 
Bližší informace o semináři najdete na www.stavebnicentrum.cz.
wd