Konference, semináře

Seminář Zákon o vyvlastnění

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Česká společnost pro stavební právo zvou na odborný seminář Zákon o vyvlastnění; zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. Koná se 29. 9. 2011 od 13 h na adrese Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář je zaměřen na zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě aje určen pro všechny zájemce.
 
Přednášející:
JUDr. Vladimíra Sedláčková, odbor stavebního řádu MMR
 
Program:
● Právní úprava vyvlastnění podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
● Vymezení základních pojmů na úseku vyvlastňování,
● Tituly pro vyvlastnění podle zvláštních zákonů,
● Podmínky vyvlastnění,
● Náhrada za vyvlastnění (principy, způsoby náhrady, podklady pro stanovení výše náhrady),
● Vyvlastňovací řízení:
– příslušnost k řízení,
– žádost o vyvlastnění a její náležitosti,
– průběh řízení (ústní jednání, přerušení a zastavení řízení),
– rozhodnutí o vyvlastnění a jeho náležitosti;
 
● Projednání vyvlastnění soudem.
● Informace o projednávané novele zákona o vyvlastnění se zaměřením na hlavní změny.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
 
wd