Konference, semináře

Seminář Zákon o veřejných zakázkách v roce 2014 a letech dalších – aplikace a výklad

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 13. 11. 2014 od 9 h seminář Zákon o veřejných zakázkách v roce 2014 a letech dalších – aplikace a výklad. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice.

Přednášející:
Mgr. Tomáš Machurek, MT Legal, s. r. o., advokátní kancelář – spoluautor zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Metodiky zadávání veřejných zakázek; jeden ze zakládajících členů a předseda Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky

Obsah:
Od 1. 1. 2014 je účinná technická novela zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a současně platí nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení.
• Zákon o veřejných zakázkách po novelách v roce 2012 a 2013, prováděcí předpisy, výhled další legislativy;
• Základní pojmy (např. dotovaný zadavatel, významná veřejná zakázka, profil zadavatele);
• Zadávací dokumentace, poskytování informací, dodatečné informace;
• Kvalifikace (stanovení, prokazování, posuzování, subdodavatel);
• Zadávací řízení a jeho průběh (otevírání, posouzení a hodnocení, hodnoticí kritéria, lhůty a jejich změny);
• Další povinnosti zadavatelů (např. uveřejňování, předběžné oznámení, odůvodnění veřejné zakázky a jeho dopady);
• Opravné prostředky a řízení před ÚOHS (námitky, řízení před ÚOHS, nápravná opatření).

Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a osvědčení o absolvování.

On-line přihlášku najdete zde.

 Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd