Konference, semináře

Seminář Zákon o státní památkové péči

Studio Axis pořádá dne 24. 5. 2018 v Praze školení zaměřené na novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.), nové prováděcí předpisy k souvisejícím zákonům, zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech, závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči atd. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR. 

Přednášející:
JUDr. Martin Zídek – ředitel Památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Jiří Klusoň – Ministerstvo kultury ČR

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

Kontakt na pořadatele:
Studio Axis, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd