Konference, semináře

Seminář Zákon o katastru nemovitostí

Studio Axis pořádá dne 1. 6. 2017 v Praze školení zaměřené na novou vyhlášku č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí s účinností od 1. 4. 2017, novely katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. a prováděcích předpisů atd.

Přednášející:
JUDr. Eva Barešová, vedoucí oddělení legislativy ČÚZK a spoluautorka nového katastrálního zákona

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd