Konference, semináře

Seminář Zakládání staveb

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a SPS v ČR zvou na odborný seminář Zakládání staveb. Koná se 4. 6. 2012 od 13 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář je zaměřen na zakládání staveb v průřezové teoretické úrovni a seznámení s praktickými zkušenostmi z navrhování a provádění různých typů zakládání staveb – oboru pozemních, ale i některých dopravních staveb.
Je určen pro projektanty, stavbyvedoucí a další zájemce. Seminář slouží i jako příprava k autorizační zkoušce v příslušném oboru autorizace.
 
Odborný garant:
Ing. Karel Rod, manažer SPS v ČR
 
Program:
13.00 Úvodní informace (Ing. Karel Rod)
13.20 Zakládání pozemních staveb (prof. Ing. Barták, DrSc., Fakulta stavební ČVUT)
15.45–18.00 Praktické zkušenosti z navrhování a provádění různých typů zakládání staveb (doc. Ing. Masopust, CSc., VUT v Brně)
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd