Konference, semináře

Seminář Zadávání veřejných zakázek po velké novele

Sekurkon, s. r. o., pořádá ve dnech 16.–17. dubna 2012 dvoudenní seminář Zadávání veřejných zakázek po velké novele, zvláštní aspekty veřejných zakázek podporovaných z dotačních programů EU.

Lektor: Mgr. Martin Čech
Datum konání: pondělí–úterý, 16.–17. dubna 2012 – 9–16 hod.
Místo konání: sídlo firmy SEKURKON, s. r. o., Thámova 18, Praha 8-Karlín
Hodnocení: ČKAIT 3 body, ČKA 2 body
 
Seminář přinese podrobnou prezentaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zejména s ohledem na aktuální novelu provedenou zákonem č. 55/2012 Sb., a seznámení účastníků se zvláštními aspekty veřejných zakázek podporovaných z dotačních programů EU. Seminář je určen osobám, které zabývají komplexní administrací zadávacího řízení.
 
Program
1. den – Vymezení zadávacích podmínek s ohledem na novelizovaná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – nová úprava kvalifikačních předpokladů; nové povinnosti zadavatelů před zahájením zadávacího řízení; zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce; nová povinnost odesílat k uveřejnění předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti realizace zakázky; povinnost odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky; nové pojmy v zákoně o veřejných zakázkách „významná veřejná zakázka, osoba se zvláštní způsobilostí, hodnotitel veřejné zakázky“; snížení hranice pro postup podle zákona, rozšíření definice dotovaného zadavatele.
2. den – Postup zadavatele po zahájení zadávacího řízení s ohledem na novelizovaná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – postup při poskytování zadávací a kvalifikační dokumentace, při podávání dodatečných informací a opravě chyb v těchto dokumentech; činnost komise pro otevírání obálek; činnost komise pro posouzení kvalifikace; činnost hodnotící komise; podávání nabídek, prokazování kvalifikace; odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele a informace o subdodavatelích; povinnost zadavatele u některých zakázek provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce; povinnost uveřejňování smluv a skutečně uhrazené ceny; zvláštní aspekty veřejných zakázek podporovaných z dotačních programů EU.
 
Podrobnosti a formulář přihlášky najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele