Konference, semináře

Seminář Výtahy 2015

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 4. 6. 2015 od 9 h třetí ročník odborného semináře Výtahy. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice. Seminář je určen vlastníkům a správcům budov, bytovým družstvům, výtahářským firmám, projektantům, stavebním firmám, investorům, developerům atd.

Přednášející a obsah semináře:
• Ing. Jaroslav Zajíček, odborný referent odboru technické normalizace ÚNMZ:
Novinky v oblasti technických norem a plán technické normalizace na rok 2015-2016;

• Václav Vaněk, soudní znalec:
Interpretace k EN 81-20 a 81-50 – CEN/TR 81-12;

• Vladimír Hulena, Unie výtahového průmyslu:
Poznatky z udělování osvědčení „Autorizovaná servisní firma“ ve smyslu ČSN 27 4002;

• Ing. Jan Dvořák / Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu:
Provoz výtahů/povinnosti majitele ve vztahu k ČSN 27 4002 a návodu k používání podle ČSN EN 13 015;

• Ing. Marie Málková, Pražská organizace vozíčkářů:
Problematika přístupnosti výtahů osobami s omezenou schopností pohybu, poznatky z praxe.

Další podrobnosti včetně on-line přihlášky najdete ZDE.

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd