Konference, semináře

Seminář Vodní zákon a čistírny odpadních vod

Národní stavební centrum, s. r. o., (NSC) zve na seminář Vodní zákon a čistírny odpadních vod. Koná se 18. května 2012 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno, areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro.
Přednášejí:
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Ing. Karel Plotěný
 
Seminář je zaměřen na zákon o vodách – vč. novely vodního zákona č. 150/2010 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 8. 2010. Dále se věnuje čistírnám odpadních vod (ČOV) a hospodaření s dešťovými vodami (HDV) s ohledem na nová NV a normy.
 
Program:
9.00 BLOK I: Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb. (JUDr. Alena Kliková, Ph.D.)
Zákon o vodách – vč. novely vodního zákona č. 150/2010 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 8. 2010, se zaměřením na změny povolování staveb vodních děl, ohlašování malých domovních ČOV a nakládání s vodami;
10.50 BLOK II: Čistírny odpadních vod (Ing. Karel Plotěný)
Domovní ČOV navrhování a nové směry – membránová filtrace, barevné vody, šedé vody, realizované technologie, typy pro projektování, ekonomika;
13.00 BLOK III: Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) (Ing. Karel Plotěný)
Srážkové vody, řešení zasakování a odvádění, objekty pro HDV. Zásady, nejčastější chyby, zkušenosti z praxe.
 
Více informací ZDE.
Elektronická přihláška ZDE.
 
Kontaktní osoba:
Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
Tel.: 541 159 448
 
wd