Konference, semináře

Seminář Vodní zákon a čistírny odpadních vod

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborný seminář Vodní zákon a čistírny odpadních vod, který se koná 2. 9. 2011 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno (areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro).
Seminář je zaměřen na zákon o vodách, vč. novely vodního zákona č. 150/2010 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 8. 2010. Dále se věnuje čistírnám odpadních vod (ČOV) a hospodaření s dešťovými vodami (HDV).
 
Odborný garant:
JUDr. Alena Kliková, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta
 
Přednášejí:
JUDr. Alena Kliková, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta;
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r. o.
 
Program:
9.00 BLOK I – Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb.: Alena Kliková
10.50 BLOK II – Čistírny odpadních vod (ČOV): Karel Plotěný
Domovní ČOV navrhování a nové směry – membránová filtrace, barevné vody, šedé vody, realizované technologie, typy pro projektování, ekonomika
13.00 BLOK III – Hospodaření s dešťovou vodou (HDV): Karel Plotěný
Srážkové vody, řešení zasakování a odvádění, objekty pro HDV. Zásady, nejčastější chyby, zkušenosti z praxe.
 
Elektronická přihláška ZDE.
 
Doporučená literatura:
Říha, J.: A–Č a Č–A slovník vodních staveb a vodního hospodářství, CERM, 1995.
Šálek, J. – Ţáková, Z. – Hrnčíř, P.: Přírodní čištění a využívání vody, Era Group, 2008.
Šálek, J., –Tlapák, V.: Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod, IC ČKAIT, 2006.
Nietscheová, J. – Koukalová, V.: Vodoprávní předpisy, ABF, 2009.
 
wd