Konference, semináře

Seminář Voda a způsoby hospodárného využívání

Envi A,. o. p. s., pořádá ve středu 6. 6. 2012 od 11 do 15 hodin v Národní technické knihovně (Technická 6, Praha 6-Dejvice) seminář s názvem Voda a způsoby hospodárného využívání.

Program
● Moderní development a hospodaření s vodou
● Čištění vody ve vztahu k budovám
● Využití dešťových vod
● Zelené střechy
 
Přednášet budou: Jitka Dostalová (GreenVille service, s. r. o.), Petra Hajná (Skanska Property Czech Republic, s. r. o.), Richard Kuk (PUDIS, a. s.), Pavel Šroub (ASIO, spol. s r. o.) a další.
 
Podrobné informace a on-line přihlašovací formulář najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele