Konference, semináře

Seminář Veřejné zakázky aktuálně pro dodavatele

Sekurkon pořádá v úterý 10. června 2014 ve svých prostorách v Thámově ul. 18a (Praha 8-Karlín) jednodenní konzultační seminář Jak nechybovat při účasti v zadáváním řízení a podání žádostí a nabídek, který představí také zásadní změny v tzv. „velké novele" ZVZ a nových prováděcích vyhláškách MMR k ZVZ.
 
Cílem semináře je komplexní seznámení s vybranými ustanoveními tzv. „velké novely“ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinné od 1. 4. 2012 a čtyřmi prováděcími vyhl. MMR č. 133, č. 230, č. 231 a č. 232/2012 Sb., účinnými od 1. 9. 2012, vztahujícími se k postavení dodavatele v rámci zadávacího řízení, a to na příkladech ze současné aplikační praxe. Je určen osobám, které se pracovně u dodavatele (zájemce a uchazeče) zabývají komplexní administrativní, organizační a právní přípravou jak žádosti o účast a nabídky, tak i vlastní realizací účasti dodavatele v některém z druhů zadávacího řízení.
Seminář je určen všem profesionálům, kterým na straně dodavatele jde o jedno a totéž – jak z pohledu zájemce a uchazeče úspěšně administrativně, organizačně a právně zvládnout účast v zadávacím řízení od přípravy žádosti a nabídky přes jejich podání a komunikaci se zadavatelem až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Účastníci mohou zaměření semináře ovlivnit tím, že zašlou organizátorovi s přihláškou akce (nebo na e-mail sekurkon@sekurkon.cz) své náměty a konkrétní dotazy, na které lektoři připraví odpovědi a aktuálně je zařadí do programu semináře.
Bližší informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele