Konference, semináře

Seminář Veřejná zakázka na stavební práce pro dodavatele

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Veřejná zakázka na stavební práce pro dodavatele. Koná se 20. 5. 2013 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Odborný garant:
Mgr. David Dvořák, LL.M.
 
Seminář je zaměřen na změny v kvalifikaci a podávání nabídek s důrazem na jejich uvedení do praxe, nejasnosti a sporné otázky novely č. 55/2012 Sb. a doporučení vhodného řešení, prováděcí vyhlášky č. 230, 231 a 232/2012 Sb.
Seminář určen uchazečům o veřejné zakázky především na stavební práce, poradcům, konzultantům.

Program:
1. Kde hledat informace o veřejných zakázkách:
– Věstník veřejných zakázek
– profil zadavatele
– předběžná oznámení
– odůvodnění veřejné zakázky

 

2. Zadávací dokumentace:
– získání zadávací dokumentace
– dodatečné informace k zadávacím podmínkám
– důležité obsahové náležitosti z pohledu dodavatele

 
3. Kvalifikace po novele:
– veřejní zadavatelé
– kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení
– sektoroví zadavatelé
 

4. Průběh zadávacího řízení (model otevřeného řízení):
– otevírání obálek
– posouzení a hodnocení nabídek
– výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy
– zrušení zadávacího řízení
– ukončení zadávacího řízení – uveřejňovací povinnosti

 
5. § 147a – uveřejňování skutečně uhrazené ceny a subdodavatelů
6. Další druhy zadávacích řízení:
– zjednodušené podlimitní řízení
– jednací řízení bez uveřejnění – vícepráce
– užší řízení
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31
110 00 Praha 1-Nové Město
Tel.: 224 228 910
E-mail: podlesakova@abf-nadace.cz
 
On-line přihláška zde.
wd