Konference, semináře

Seminář Vápenné omítky pro památkovou péči

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky, z. s., ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Fakultou stavební VUT v Brně pořádají dne 13. 9. 2016 v prostorách Kloknerova ústavu ČVUT v Praze (Šolínova 7, Praha 6) seminář Vápenné omítky pro památkovou péči.

Program
1. Seznámení s obsahem směrnice – doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT
2. Vápno a vápenné historické omítky – prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., VUT v Brně
3. Význam vápna při péči o architektonické dědictví – Ing. arch. Miloš Solař, NPÚ Praha
4. Přehled vápen vyráběných v ČR a jejich vybrané vlastnosti – Ing. Lukáš Peřka, VÚMO
5. Praktické aplikace vápenných technologií a jejich využití na památkových objektech – Ing. Lukáš Balík, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT
6. Vybrané materiálové charakteristiky vápenných omítek – Ing. Radka Pernicová, Ph.D.,Kloknerův ústav ČVUT

Podrobné informace a přihlášku na seminář najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele