Konference, semináře

Seminář Vady stavebního díla – důkazy, odpovědnost a spory

Společnost Betonconsult pořádá dne 13. 2. 2020 seminář Vady stavebního díla – důkazy, odpovědnost a spory. Přednášející budou hovořit o svých zkušenostech z řešení vzniklých sporů, a to jednak z pohledu advokáta a rozhodce, jednak z pohledu znalce. Cílem je poskytnout posluchačům možnost ponaučení ze sporů, které musel podstoupit někdo jiný. Místem konání je Konferenční centrum VŠCHT, Praha 4 – Kunratice, Chemická 952.

Přednášejí:
Dr. Josef Černohlávek, doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Seminář je organizován pod záštitou WTA, Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky, z. s., a nově je zařazen mezi odborné akce WTA. Kurz je také akreditován v rámci programů celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Podrobné informace o náplni kurzu a on-line přihlášku naleznete zde.

Kontakty:
Betonconsult, s. r. o., Dolnocholupická 2239/2, 143 00 Praha 4; tel.: +420 602 508 571, 607 660 065
e-mail: kurzy@betonconsult.cz
www.betonconsult.cz/kurzy

wd