Konference, semináře

Seminář Vady nemovitostí – práva, povinnosti a způsob jejich uplatnění

Sekurkon pořádá dne 11. dubna 2017 seminář Vady nemovitostí – práva, povinnosti a způsob jejich uplatnění. Seminář se koná v prostorách SUDOP Praha, a. s., Olšanská 1a, Praha 3-Žižkov.

Seminář seznámí posluchače s právní problematikou vad nemovitostí. Obsah je zaměřen na propojení právní praxe, a to včetně závěrů rozhodování obecných soudů, s praxí řešení práv a povinností plynoucích z vad nemovitostí. Seminář pojímá tuto problematiku jak z pohledu a zájmu zhotovitele/prodávajícího, tak i z pohledu a zájmu objednatele/kupujícího. Školení je rozděleno na dva tematické bloky, kdy první blok je teoretický a slouží k vymezení základních právních pojmů a druhý blok je praktický, kdy jeho účelem je vymezení základních bodů pro správnou aplikační praxi při reklamačním procesu.

Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele