Konference, semináře

Seminář Vady a poruchy staveb

V pátek 6. února 2015 pořádá Sekurkon v hotelu Slavia (Solniční 15/17, Brno) seminář Vady a poruchy staveb.

Seminář je zaměřen na projektové vady, vady vzniklé při provádění zemních prací, vady materiálové, vady uživatelské, vady technologické vady závěrečných prohlídek.
Seminář je rozdělen do bloků. Bude předvedena termografická zkouška, uvedeny příklady z praxe lektorů, možnost prohlídky poruch a vad na stavbě. Na základě návrhu a požadavků účastníků bude seminář doplněn o legislativu.

Program semináře
Blok I. Hrubá stavba a bourací práce
● Vady vzniklé při provádění bouracích prací
● Vady vzniklé při provádění zemních prací
● Vady vzniklé při provádění zemních prací pro inženýrské sítě
● Vady pro provádění a zabezpečení výkopů, pažení
● Vady vzniklé při provádění stabilizovaných podkladů
● Vady vzniklé při provádění monolitických konstrukcí
● Vady vzniklé při provádění pohledových betonů
● Vady při provádění hydroizolací – izolace spodní stavby proti vodě a zemní vlhkosti
● Vady při provádění montovaných betonových konstrukcí
● Vady při provádění zděných konstrukcí z keramických výrobků
● Vady při provádění zděných konstrukcí z pórobetonových výrobků
● Vady při provádění dřevěných krovů
● Vady v provádění vnitřních kanalizací

Blok II. Práce vnitřní a dokončovací
● Při provádění omítek
● Při provádění cementových potěrů
● Při provádění podkladní vrstvy pod nášlapnou vrstvu podlah
● Při provádění interiérových a exteriérových obkladů
● Vady při provádění keramických dlažeb vnitřních a venkovních
● Vady při zdění a omítání za nízkých a záporných teplot
● Vady při ostatních pracích v pozemním stavitelství
● Montáž sádrokartonových konstrukcí

Blok III. Vady na tepelně izolační obálce budovy
● Termografická zkouška

Účastníci obdrží sylabus zpracovaný lektory a osvědčení.
Přihláška a prodrobné informace zde.
mi podle podkladů pořadatele