Konference, semináře

Seminář Územní plán a jeho realizovatelnost z ekonomického hlediska

Studio Axis, spol. s r. o., pořádá v úterý 20. 11. 2012 od 9 h odborný seminář Územní plán a jeho realizovatelnost z ekonomického hlediska. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD).
Přednášející:
Ing. arch. Vladimír Soukeník, soudní znalec, vysokoškolský pedagog a člen Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
 
Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají návrhem územního plánu a jeho posouzením z hlediska ekonomie.
 
Obsah:
● Stručné informace o ekonomii v urbanismu, územním plánování a managementu území, využitelné při řešení územního rozvoje:
– Základní pojmy urbanistické ekonomie a její role v urbanizmu a územním plánování,
– Udržitelný rozvoj a jeho aspekty (pilíře) ekonomický, sociální a environmentální,
– Strategické plánování, územní plánování,
– Územní rozměr: regionální (globální), sídelní a lokální úroveň,
– Pojetí z hlediska času: statické pojetí na příkladu stavebního zákona, dynamické pojetí (vstup faktoru času) a komplexní pojetí – investice, provoz, obnova, rekonstrukce, likvidace (recyklace).
 
● Nástroje urbanistické ekonomie:
– Management v systému státní správy, samosprávy a privátním sektoru (řízení urbanistických procesů z hlediska urbanistické ekonomie),
– Stavební zákon, zákon o obcích a navazující problematika,
– Komplexní nástroj – studie proveditelnosti (feasibility study), studie využitelnosti.
 
● Realizovatelnost územních plánů z hlediska ekonomie zejména úroveň vyhodnocení variant (konceptu) a odůvodnění výsledného návrhu na konkrétních příkladech z praxe:
– Regionální úroveň na příkladu ZÚR jednoho kraje,
– Územní plány měst,
– Lokální úroveň (v úrovni zón nebo souboru budov),
– Příklady práce pro privátní sféru.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
On-line přihláška ZDE.
wd