Konference, semináře

Seminář Udržitelná výstavba a certifikace kvality budov (SBToolCZ, LEED, DGNB)

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborný seminář Udržitelná výstavba a certifikace kvality budov (SBToolCZ, LEED, DGNB). Seminář se koná 29. 3. 2011 od 9 h v NSC, Bauerova 10, 603 00 Brno.
Seminář je určen pro projektanty, architekty, realizační firmy, investory, zaměstnance státní veřejné správy, studenty VŠ. Jeho cílem je seznámit posluchače s problematikou udržitelné výstavby, s metodikou hodnocení životního cyklu materiálů a budov (LCA) a představení metodik pro komplexní hodnocení kvality budov (SBToolCZ).
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělání členů ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.
 
Přednášející:
Ing. Martin Vonka, Ph.D. (ČVUT v Praze),
Ing. Milan Pálka (TZÚS Praha, s. p.).
 
Přihlásit se je možné on-line zde, nebo telefonicky na číslo 541 159 448 nebo e-mailem na adresu: svobodova@stavebnicentrum.cz.
Podrobné informace včetně programu najdete zde.
wd