Konference, semináře

Seminář TKP staveb pozemních komunikací – kapitola 18

Česká betonářská společnost zve na opakování semináře TPK staveb pozemních komunikací, kapitola 18, který se uskuteční v pátek 3. března 2017 v pražském hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8. Program semináře je zaměřen na výklad požadavků a změn tohoto důležitého dokumentu. 

Ministerstvo dopravy České republiky schválilo a vydalo s účinností od 15. ledna 2016 čtvrté znění kapitoly 18 Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací. Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) se po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR rozhodla uspořádat jednodenní odborný seminář zaměřený na výklad požadavků a změn tohoto důležitého dokumentu. Seminář je určen zejména projektantům, stavebním firmám, výrobcům betonových dílců a výrobků pro beton, dále pracovníkům správy a údržby betonových konstrukcí na pozemních komunikacích a všem ostatním pracovníkům z oboru betonového stavitelství.

Program
● Pojmy, názvosloví, popis materiálu, technologické postupy prací – Ing. Jaroslav Vodička, ASPK, s. r. o.
● Dodávka a skladování betonu, průkazní zkoušky – Ing. Adam Hubáček, Ph.D., VUT v Brně, FAST;
● Složky betonu, sledování deformací, ekologie – doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze;
● Kontrolní zkoušky betonu, injektáž – Ing. Jan Horský, Horský, s. r. o.;
● Provádění betonových konstrukcí a související předpisy – Ing. Jan Hromádko, Ředitelství silnic a dáln.

Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele