Konference, semináře

Seminář Tepelná izolace a požární odolnost konstrukcí – praktické ukázky aplikací

Společnosti Promat a Ciur zvou odborný seminář Tepelná izolace a požární odolnost konstrukcí – praktické ukázky aplikací. Koná se ve čtvrtek 21. června 2012 od 9 h v areálu BVV, pavilon A3, sál Morava, Výstaviště 1, Brno. Vstup do areálu bude umožněn přes vrátnici budovy Kongresové centrum (nachází se u zastávky tramvaje č. 1).
Program:
9.00–10.00 CIUR, a. s.
– Výhody a úskalí foukaných izolací (Climatizer Plus, Climastone, Easy fill 034)
– Systém dřevovláknitých izolací (Unger Diffutherm)
– Řešení akustických izolací (WOLF)
 
10.30–11.30 PROMAT, s. r. o.
– Požární ochrana ocelových a železobetonových konstrukcí pomocí obkladu z desek PROMATECT®
– Požární ochrana ocelových konstrukcí pomocí nátěru PROMAPAINT®
– Požární ochrana ocelových a železobetonových konstrukcí pomocí nástřiků PROMASPRAY®
 
12.00–13.00 Ukázka aplikace protipožárního nástřiku Promaspray® F 250 na konstrukce
– Požární odolnost – chování různých izolačních materiálů
 
Akce je akreditována v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je hodnocena 1 bodem. Každý posluchač obdrží dárek a prospektové materiály obou zúčastněných firem.
Doporučujeme přihlásit se on-line zde. Potvrzení účasti zašlete nejpozději do 19. června 2012 na adresu pořadatele: PSM CZ, s. r. o., Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, fax 242 486 981, e-mail: prezentace@psmcz.cz.

wd podle podkladů pořadatele