Konference, semináře

Seminář Technický dozor při zateplování budov

Studio Axis, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 10. 1. 2013 od 9 h seminář Technický dozor při zateplování budov. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD).
Přednášející:
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. – Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví
 
Seminář je určen především osobám vykonávajícím činnost TDI a investorům, ale i dalším zájemcům, kteří se chtějí seznámit se správnými postupy při zateplování staveb.
 
Obsah:
● Technický dozor investora (stavebníka) z hlediska:
– zateplování fasád,
– zateplování šikmých a plochých střech,
– výměny otvorových výplní.
 
● Činnost TDI v průběhu stavby:
– přejímka projektové dokumentace,
– příprava staveniště a skladování,
– činnost TDI při realizaci zateplování budov,
– chyby při přípravě,
– chyby při provádění,
– přejímka a kolaudace stavby.
 
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
On-line přihláška ZDE.

wd