Konference, semináře

Seminář Technický dozor investora

Studio Axis, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 9. 2. 2012 od 9 h odborný seminář Technický dozor investora. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
Přednášející:
Ing. Josef Ladra, Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.; Fakulta stavební ČVUT
 
Obsah semináře:
• Smluvní vztah TDI a stavebníka,
• Pracovní náplň funkce TDI v celém procesu výstavby (včetně dopadu nových právních předpisů na práci TDI),
• Výkony TDI před zahájením realizace (práce v projekční fázi),
• Výkony TDI při výběru zhotovitele a během provádění stavby,
• Dokumentování kontrolních činností,
• Přejímka a kolaudace,
• Autorský dozor a TDI.
 
U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností!
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
On-line přihláška ZDE.
 
Akce je akreditována jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každému účastníkovi školení je vystaveno Osvědčení o absolvování.
wd